Select Page

Трудово право

трудово правоТрудово право е основен правен отрасъл, уреждащ правоотношенията между работниците и служителите, от една страна, и работодателите от друга, както и други непосредствено свързани отношения. Характерът им на трудови се определя от техния обект – работната сила на работника или служителя и нейното използване в процеса на труда.

Предмет на трудовото правоотношение е предоставянето на работната сила, а отношенията при предоставянето на тази работна сила се уреждат само като трудови.

Димова & Партньори предоставят качествено представителство в областта на Трудовото право.

 

Можем да Ви предложим професионално съдействие и представителство в областите:

 • Съдействие на както на работодатели, така и на рабоници/служители;
 • Консултации във връзка с трудови и граждански договори;
 • Подготовка на документи относно трудовоправни спорове;
 • Обжалване на дисциплинарно уволнение;
 • Защита при неизплащане на трудово възнаграждение;
 • Представителство пред компентните съдилища и всички съдебни инстанции;
 • Изготвяне и поправяне на трудови договори, конфиденциални споразумения и декларации, правила за вътрешния
  трудов ред, инструкции и всякакви документи относими към сферата;
 • Сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Цялостно правно съдействие, консултации и становища в приложението на трудовото законодателство;
 • Правно съдействие при спорове, свързани с трудови злополуки (ГИпД).
 

Трудовото право установява редица правила за защита на Вашите права – следва да внимавате дали някое от тях не е нарушено: правото на безопасни и здравословни условия на труд, правото да получавате в срок и в пълен размер трудовите възнаграждения, правото работодателят да превежда своевременно следващите се осигурителни вноски и данъци, правото да се зачита достойнството на работещите, за честотата на почивките, за отпуските и др.

Ако се нуждаете от добър адвокат, можете да се консултирате с нас на посочения телефонен номер или имейл.

Въз основа на нашия опит, най-честите дела, които се водят са за обжалване на дисциплинарно наказание (най-често на дисциплинарно уволнение); дела за незаконно уволнение (прекратяване на трудов договор) и за неизплатени заплати (трудови възнаграждения).

Адвокат по трудово право

Имате нужда от адвокатска консултация при образуване на дело в сверата на трудовото право?

☏ Свържете се с адвокат от кантората