0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Екип

Адвокатско дружество “Димова, Расташки и КО” София предоставя професионални адвокати и юристи на своите клиенти с дългогодишен опит в своята сфера на правото. Можем да ви съдействаме точно и навременно във връзка с вашия казус.

Притежаваме специалисти с дългогодишен опит в гражданското, наказателното, трудовото, търговското, вещното и административното право. Нашите адвокати предоставят ежедневно юридическа помощ и са компетентни и тясно специализирани в различните клонове на правото. Може да ни се доверите като ни възложите да разрешим вашия казус и да спечелим вашето дело!

Адвокат Антония Димова - екип

Антония Димова
Адвокат

Адвокат Антония Димова е възпитаник на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Дипломира се през 2009  г. и стартира своята юридическа кариера. След успешно издържан изпит пред Софийска адвокатска колегия се вписва като адвокат и започва своята практика.

Адвокат Димова има дългогодишен опит в областта на наказателното право, семейното право, лекарските грешки и делата срещу ЧСИ. Спечелените дела на адвокат Димова са доказателство за нейния безкомпромисен професионализъм.

Христо Расташки
Адвокат

Адвокат Христо Расташки се дипломира със специалност право в Нов Български Университет през 2013 г. След успешно издържан изпит е приет в Софийска адвокатска колегия и се вписва като адвокат, започвайки своята самостоятелна практика.

Адвокат Расташки притежава дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти, търговското право и изпълнителния процес. Ежедневният опит в съда е допринесъл за добрите резултати на адвокат Расташки. Той владее английски и немски език.

Адвокат Христо Расташки
Адвокат Виолета Иванова - екип

Виолета Иванова
Адвокат

Адвокат Виолета Иванова се дипломира през 2009 г. и стартира своята адвокатска кариера. Адвокат Иванова има дългогодишен опит в областта на делата срещу застрахователи, обезщетения от ПТП и неимуществените вреди.

В своята кариера адвокат Иванова често е защитавала позициите на клиентите си пред Върховния касационен съд и е печелила множество дела.

Людмила Костова
Адвокат

Адвокат Людмила Костова е възпитаник на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. се дипломира и започва своята адвокатска кариера.

Адвокат Костова е докторант в Катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в гр. София. Притежава солиден опит в административните дела и трудовото право. Адвокат Костова владее френски и английски език.

Адвокат Людмила Костова
адвокат Антония Димова

Камелия Ковачка
Юрисконсулт

Юрисконсулт Камелия Ковачка е завършила Софийски Университет “Св. Климент Охридски” като магистър специалност “Право”. Притежава богат опит с изпълнителни дела и е работила в кантори на Частни съдебни изпълнители. Специализира в правата на длъжниците в изпълнителния процес и процесуалното представителство при просрочени задължения.

Разполагаме с екип от опитни юристи с дългогодишна практика в област на банковото, вещното, застрахователното, дружественото, търговското и административно право. Всеки от тях е добре запознат с проблемите в тези сектори и е готов да ви направи адекватна консултация по отношение на възникналите при вас проблеми.

Адвокатска кантора „Расташки“ в София предлага юридически услуги, правна помощ и консултация от най-високо ниво. Ако се нуждаете от точни, коректни, опитни и добре познаващи закона адвокати, ще ги откриете тук!

Запазете час за консултация

Свържете се с нашия екип!

☏ Свържете се с адвокат от кантората