0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Други правни услуги

други правни услугиДруги правни услуги се предлагат от специалистите на Адвокатско дружество „Димова, Расташки и КО“. Може да се възползвате от техните експертни юридически знания и богат опит по съдебни дела в различни юридически сфери, според естеството на конкретния правен казус или проблем, който стои пред вас.

Имате нужда от добър адвокат, който да Ви представлява по гражданско, наказателно или административно дело? Независимо на коя страна в процеса сте, в лицето на нашите адвокати ще откриете юридическата помощ, която ще бъде в услуга на вашите законни права и интереси.

Търсите правна консултация от опитен адвокат, разрешавал казуси, подобни на вашия?
Кантората на „Димова, Расташки и КО“ предлага консултиране по всички общи правни въпроси и помощ при различни специфични юридически проблеми.

Правни услуги по граждански, търговски и трудови дела и въпроси

В тази област кантората може да Ви предложи представителство и помощ при търговски, имотни, трудови, потребителски и други въпроси във връзка с гражданското право и процес, включително:

 • Изготвяне на договори, споразумения или други писмени съглашения, съобразени с действащото  българско законодателство;
 • Подготовка и внасяне на необходимите за регистрация на фирма документи в съответните държавни звена;
 • Извършване на необходимите действия, включително и отбелязвания и вписвания при прехвърляне на търговско дружество, промяна на фирмата му, на предмета му на дейност, на седалището и адреса на управление, промяна на собственици или управители;
 • Представителство пред монополисти при проблеми с мобилни оператори, „Топлофикация “, „ ВиК“, банки, както и всякакви други фирми за бързи кредити и изкупуване на задължения (колекторски фирми);
 • Завеждане на иск и адвокатско представителство по дела срещу монополисти;
 • Правно съдействие при закупуване, продажба или замяна на имот или жилище. Тук се включват всички необходими действия за подготовка на сделката, осъществяване на надлежни проверки, справки и проучвания за гарантиране сключването на една сигурна и безопасна за Вас сделка;
 • Защита при нарушаване на правата Ви като потребител, както по съдебни дела, така и пред различни институции и държавни органи, включително и чрез подаване на сигнали към Комисията за защита на потребителите (КЗП);
 • Разрешаване на въпроси от трудовоправен характер, включително защита при незаконно уволнение и представителство по трудови дела с друг предмет;

Изпълнителният процес е друг правен проблем, в областта на който може да се възползвате от задълбочената експертиза на адвокатите от AdvokatSofia.bg. Това е една от юридическите области, в която нашите юристи имат изключително тясна специализация. В тази област кантората Ви предлага защита срещу изпълнителни действия срещу Вас, включително и защита срещу ЧСИ.

В кантората може да получите правни съвети и консултация и по много други въпроси на гражданските отношения.

Други правни услуги в областта на наказателното право

Тук може да получите необходимата защита на вашите права и интереси по наказателноправни въпроси, включително представителство по наказателни дела. Това е един от акцентите в дейността на кантората, тъй като нашите адвокати разполагат с изключително задълбочени компетенции и богат опит в областта.

Освен традиционни юридически услуги като защита при налагане на мярка за неотклонениезадържане под стража“, представителство пред органите на досъдебното производство, пред прокуратурата и съда, дружеството предлага и специфични услуги като:

 • Защита на правата при образувано срещу Вас производство по издаване и/или издадена Европейска заповед за арест;
 • Изготвяне на жалба срещу постановена присъда по наказателно производство срещу Вас или по такова, по което Вие сте пострадал и разрешението не е във Ваша полза;
 • Предявяване и представителство по граждански иск в наказателния процес;
 • Договаряне на споразумение с прокуратурата за облекчаване на наказателната Ви отговорност;
 • Представителство по дела за пътно–транспортно произшествие в качеството Ви на пострадало лице при причинена смърт или телесна повреда на Ваш близък;
 • Дела за реабилитация за изчистване на съдебното минало;
 • Съдействие за присъждане на солидно обезщетение при оправдателна присъда за извършено престъпление;
 • Помощ за присъждане на обезщетение в случай на забавено правосъдие.

Не се колебайте да се свържете с Адвокатско дружество „Димова, Расташки и КО“ по всеки от изложените проблеми, както и при други правни въпроси, които касаят Вас или Ваш близък. Тук ще получите адекватна правни услуги от адвокати с висок професионализъм и ангажираност към всеки представен казус!

Широк спектър от услуги в областта на правото

Свържете се с добри адвокати за експертна помощ по множество правни услуги.

☏ Свържете се с адвокат от кантората