0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page

Правен блог

Срочен трудов договор – за какво да внимавате

Срочен трудов договор – за какво да внимавате

Срочен трудов договор – за какво да внимаватеСрочен трудов договор е една от възможностите, които имате при постъпване на работа. Тъй като за разлика от трудовия договор за неопределено време тук действието на договора е предварително времево ограничено, за съжаление...

Добър адвокат по наказателно право в София

Добър адвокат по наказателно право в София

Добър адвокат по наказателно право в СофияЕдин от аспектите, с които може да ви помогне добър адвокат по наказателно право в София е за изготвяне на тъжба за извършено престъпление. Какво представлява тя, скъпо ли е да се ползвате от услугите на наказателен адвокат в...

Трудов договор със срок за изпитване – ЧЗВ

Трудов договор със срок за изпитване – ЧЗВ

Трудов договор със срок за изпитване – често задавани въпросиТрудов договор със срок за изпитване, или както много хора в практиката го наричат трудов договор с изпитателен срок, е един от институтите на трудовото право, в областта на които работниците имат доста...

Престъплението подкуп – кога се носи наказателна отговорност

Престъплението подкуп – кога се носи наказателна отговорност

Подкуп - кога се носи наказателна отговорностСредство за извършване на подкупи може да бъде само материална облага. Това може да е дар, който може да бъде под формата на вещи, пари или други материални ценности, като например даването на пари на пътен полицай, за да...

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

Предварителен договор за покупко-продажба на имотПредварителен договор за покупко-продажба на имот - ако ви предстои покупката или продажбата на имот трябва да знаете, че това не е нещо, което става от днес за утре. Тази сделка е обвързана с много документация и дори...

3 задължителни точки при предбрачен договор

3 задължителни точки при предбрачен договор

3 задължителни точки при предбрачен договорАко ви предстои скоро да сключите брак, то е добре да се запознаете с така наречение предбрачен договор и неговите функции. Разбира се, много по-добре ще е да не се стига до влизането му в сила, но сигурността, която подобен...

Издръжка след развод – кога се дължи

Издръжка след развод – кога се дължи

Издръжка след развод - кога се дължиЗадължението за издръжка след развод на ненавършило пълнолетие лице, е на двамата родители без значение дали те са имали брак или са били само във  фактическо съжителство и бащата е припознал детето. Съгласно разпоредбата на чл....

Апортна или непарична вноска – какво е апорт

Апортна или непарична вноска – какво е апорт

Апортна вноска - какво е апорт?Едно от основните задължения в капиталовите търговски дружества (с ограничена отговорност, акционерно и капиталово с акции) на участващия в тях съдружник или акционер е да прави вноски в дружеството. То е основополагащо за формирането на...

Какво е несеквестируемост? Колко и какви видове има?

Какво е несеквестируемост? Колко и какви видове има?

Какво е несеквестируемост?Терминът несеквестируемост се ползва в процеса по принудително изпълнение срещу длъжниците, които не са изпълнили своите парични задължения в срок. За да бъде разяснен, накратко описваме, кога несеквестируемостта може да ни спаси от...

Мярка за неотклонение Подписка – кога може да се изисква

Мярка за неотклонение Подписка – кога може да се изисква

Мярка за неотклонение ПодпискаВ българското законодателство са регламентирани общо 4 вида мерки за неотклонение, постановявани в рамките на наказателното производство. По отношение на непълнолетни могат да се вземат само точно определени мерки за неотклонение, поради...

☏ Свържете се с адвокат от кантората