0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page
Добър адвокат по наказателно право в София

Добър адвокат по наказателно право в София

Един от аспектите, с които може да ви помогне добър адвокат по наказателно право в София е за изготвяне на тъжба за извършено престъпление. Какво представлява тя, скъпо ли е да се ползвате от услугите на наказателен адвокат в тази насока и с какво ще ви е полезен той – отговорите може да откриете в следващите редове.

Какво представлява тъжбата

Тъжбата най-просто казано е документът, с който се инициира наказателното производство за извършени престъпления от частен характер.

Става въпрос за престъпни деяния, за които в Наказателния кодекс (НК) изрично е указано, че се преследват по тъжба на пострадалото лице и съответно само то има право да инициира наказателното преследване срещу предполагаемия извършител.

Добър адвокат по наказателно право в София

Това обикновено са престъпления, които засягат личната сфера на пострадалия и съответно законодателят е сметнал, че не е необходимо държавата да се намесва като инициатор, разясняват от AdvokatSofia.bg. В други хипотези става дума за наличие на особена връзка между извършителя на престъплението и пострадалия, затова волята на жертвата се поставя като определяща за воденето на делото срещу дееца.

След подаването на тъжбата пострадалото лице вече става фигура на процеса – частен тъжител.

В определени хипотези НК позволява тъжбата да бъде подадена от наследник на пострадалия, който е починал преди да я подаде. Ако пострадалият почине, след като е подал тъжбата, наследникът може да я поддържа като взема ролята на частен тъжител.

Защо е необходим добър адвокат по наказателно право в София за изготвяне на тъжба

Както стана ясно, тъжба може да се подаде само за престъпления от частен характер. Нормално е обикновеният гражданин да не е запознат с това кои престъпления се преследват по тъжба и съответно делото започва направо в съда и кои попадат в групата на престъпленията от общ характер, при които се започва с досъдебно производство, водено от прокуратурата и разследващите органи.

За да може да бъде подадена тъжбата е необходимо лицето, което я подава да притежава процесуална правоспособност. Освен това има специален сравнително кратък срок в закона за подаване на тъжбата, който, ако не бъде спазен, отпада правото за подаване на тъжбата. Също така тя трябва да съдържа определени реквизити, в противен случай ще бъде нередовна.

Затова е добре да се консултирате с добър адвокат по наказателно право, когато искате да подадете тъжба за извършено срещу вас престъпление. Ако все още не сте открили такъв и ви трябва адвокат в гр. София, нашите адвокати имат тясна специализация и по наказателни дела, която може да ви бъде от полза.

☏ Свържете се с адвокат от кантората