0888 86 22 33 kantora@rastashki.com
Select Page
Предварителен договор за покупко-продажба на имот

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

Предварителен договор за покупко-продажба на имот – ако ви предстои покупката или продажбата на имот трябва да знаете, че това не е нещо, което става от днес за утре. Тази сделка е обвързана с много документация и дори и вече да сте намерили купувач, това не означава, че нямате повече задължения.

Сигурни сме, че сте запознати, че с покупко-продажбата се сключва нотариален акт, с който се прехвърля собствеността на имота. Решението за покупка не се взима лесно било то заради цената на имота или други фактори. Много от купувачите и дори продавача може да изпитат колебания и да изисква изпълнението на определени условия преди подписването на нотариалния акт.

В тези случаи най-добре се разбира важността от сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имот.

Що е то предварителен договор за покупко-продажба на имот?

Предварителният договор при покупката или продажбата на имот е все по-често срещана практика, която брокерите препоръчват с две ръце. Този договор се нарича разговорно “обещание за продажба”.

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

Той се сключва в ситуации, в които не всички условия на продавача и купувача са на лице, но все пак има желание за осъществяване на сделката. С подписването на предварителен договор се гарантира сигурността в отношенията между купувача и продавача. След като се изчистят всички други условия по сделката и двете страни са удовлетворени се преминава към сключването на нотариален акт пред нотариус, с който се извършва продажбата на имота.

Предварителният договор за покупко-продажба има подготвителен характер. Използва се за гаранция за сериозността на участниците в сделката. В него се описват по-следващите стъпки, които трябва да се осъществят до подписването на нотариалния акт и се посочва насрочената дата за това.

Съдържание на предварителния договор

Този договор задължително трябва да бъде изготвен от добър адвокат, който адекватно да включи всички ваши интереси в него. Покупката или продажбата на имот не е шега работа, а многопластова сделка. За да са удовлетворени и двете страни е препоръчително предварителният договор да включва всички важни условия по сделката.

Много важен момент, както за продавача, така и за купувача е в договора да бъде включена крайната цена на имота. Щом тя е посочена в договора, цената не може да се променя едностранно. Ако и двете страни имат съгласие относно цената най-добре е тя да бъде фиксирана в договора преди някоя от страните да иска промяна.

 

След сключването на предварителният договор купувача трябва да плати капаро – част от цената на имота, която е предварително уговорена. Най-често капарото е в размер на 10% от посочената цена на имота.

Предварителният договор трябва да включва и дата, на която ще се подпише нотариалния акт от нотариуса. Важно е да отбележим, че за по-голяма сигурност се посочва дата – ден, месец, година, а не период от време след сключването на предварителния договор.

Други важни подробности в предварителният договор са датата или периода, в който новият собственик може да се нанесе в имота. Това се нарича предаване на владението. Разбира се важно е да се съобрази времето, от което стария собственик се нуждае да се изнесе от имота.

Как се сключва въпросният предварителен договор за покупко-продажба на имот

Предварителният договор се изготвя в обикновена писмена форма, където се описва имота и неговата цена. След като договорът бъде изготвен от адвокат, той трябва да се представи пред двете страни и да се обсъдят клаузите му. Преди страните, които участват в сделката да се подпишат те трябва да се легитимират с лична карта.

Ако някоя от страните в сделката не може да участва лично в подписването на договора, може друго лице да я представлява с предоставянето на нотариално пълномощно.

Предварителният договор за покупко-продажба нe се заверява нотариално. Единственото условие за валидността му е подписа на страните, които участват в сделката.

За повече информация относно този вид договор или съдействие при изготвянето на такъв може да се обърнете за юридически услуги към нашите адвокати.

☏ Свържете се с адвокат от кантората